Warning: A non-numeric value encountered in /home/safeguar/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5480

สื่อลามกอนาจารเด็กคือ อาชญากรรม !

วันที่ 7 ธันวาคม 2558

กฎหมายใหม่ จะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โดย ตำรวจ  อัยการ  ศาล  ราชทัณฑ์ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โทษขั้นสูงสุด

ครอบครอง

จำคุก

5

ปี

ส่งต่อ

จำคุก

7

ปี

ผลิต

จำคุก

10

ปี

เด็กที่อาจถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ล้วนตกเป็นเป้าของผู้ประสงค์ร้ายเนื่องจากความเปราะบางหรืออ่อนแอบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่ไร้เดียงสา ซึ่งไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการกระทำของคนร้าย อีกทั้งยังไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ที่ตนถูกกระทำให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้อย่างชัดเจน และเด็กๆ มักถูกบังคับควบคุมตัวได้โดยง่าย

สื่อลามกอนาจารเด็กที่เผยแพร่ต่อๆกัน ตามกลุ่มอายุเด็ก

%

เด็กทารก (ต่ำกว่า 4 ปี)

%

เด็กก่อนวัยรุ่น (ต่ำกว่า 13 ปี)

%

เด็กวัยรุ่นช่วงต้น (ต่ำกว่า 18 ปี)

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศ 

ต่อเด็ก

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอาจมีภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจและชาติพันธุ์ทุกรูปแบบ อาจมีอาชีพและมาจากประเทศใดก็ได้ อาจเป็นบุคคลที่รักเพศตรงข้ามหรือบุคคลที่รักเพศเดียวกัน ผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมีทั้งวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และวัยชรา นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย แต่ก็อาจเป็นผู้หญิงได้ด้วย บุคคลที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กไม่ได้มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น ไม่มีลักษณะเหมารวม (Stereotype) ใดๆ ที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เป็นอาชญากรรมที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ

กลุ่มผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กขั้นรุนแรงได้วิวัฒนาการตนเองอย่างเป็นระบบในสังคมโลก การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และถูกทำให้เป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ และมีตัวกลางเข้ามาประสานงานเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านมืด ของอินเทอร์เน็ต

ทุกๆ วันมีการค้าขายรูปและวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นล้านๆ ชิ้น โดยที่สาธารณชนไม่ทราบ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  Taskforce Argos ตรวจจับได้ว่า มีการส่งต่อไฟล์กว่า  8,422  ไฟล์ จาก 707 ไอพี แอดเดรส ในกรุงเทพมหานคร

ผลกระทบของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศมีผลต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ทั้งชีวิต  เด็กเหล่านั้นถูกทำร้ายทางอารมณ์ ซึ่งมักจะแปรเปลี่ยนปัญหาทางร่างกายและพฤติกรรม

ความเสียหายต่อเด็กไทย

เด็กที่ได้รับการบำบัดเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ทุกๆ ปี ในประเทศไทย เด็ก 13,300 คน ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ความเสียหายต่อประเทศไทย

ล้านบาท

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  จีดีพีของไทย ลงลดกว่า 2% เนื่องมาจากการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

คิด!

หากคุณได้รับอีเมล์หรือข้อความที่เป็นสื่อลามกอนาจารเด็ก คิด ก่อนดู และ คิด ก่อนส่งต่อ

ลงมือทำ!

หากคุณเจอสื่อลามกอนาจารเด็กหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก – โทรสายด่วนของตำรวจไทย 1911 ! หรือแจ้งเว็บไซต์ที่ ThaiHotline.

ช่วยเหลือ!

สร้างเสริมพลังให้แก่เด็กโดยสอนเด็กแต่ละวัยเกี่ยวกับขอบเขตของร่างกาย และสอนให้เด็กๆป้องกันร่างกายตนเอง

Child pornography is evidence of sexual abuse of a child

Viewing it repeats the abuse and violates the child again

Anyone in possession of child pornography will be arrested